Narodni poslanik Mirna Savić Banjac Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mirna Savić Banjac, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj sjednici, 20. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

 

            Zašto Okružni sud u Prijedoru već duže od dvije godine ne rješava radni spor, br. 760RS02593320RS2 protiv MTEL-a?

 

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-2765/23

Datum:  25.04.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

               Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik  Mirna Savić Banjac, Klub poslanika  PDP,  postavila je  na  nastavku Druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanom dana 21,22. i 23. marta 2023. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

               „Zašto Okružni sud u Prijedoru, već duže od dvije godine ne rješava radni spor, broj: 76 0 Rs 025933 20 Rs 2“ protiv MTEL-a“?

               U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  66/20), dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Okružnom  sudu u Prijedoru, a koje je dostavilo sljedeći odgovor:  

„Vezano za poslaničko pitanje narodnog poslanika Mirne Savić Banjac, obavještavamo vas da je Okružni sud u Prijedoru, na sjednici vijeća, održanoj dana 20.03.2023. godine odlučivao o žalbi tuženog M.tel a.d. Banjaluka, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Gradu, broj: 76 0 Rs 025933 20 Rs 2 od 12.03.2021. godine i donio presudu, u predmetu broj: 76 0 Rs 025933 21 Rsž 2 od 20.03.2023. godine, čiju kopiju Vam dostavljamo u prilogu“.

     S poštovanjem,                                               

  

 

                                                                                           M I N I S T A R

 

                                                                                                                                                                          Miloš Bukejlović

 Predmet obradila S. Bojić Jovanović

Saglasan pomoćnik ministra Slobodan Zec

 

 

NAPOMENA: Dokument dostupan u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11