Narodni poslanik Nebojša Vukanović Generalnom sekretaru NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Devetoj sjednici održanoj 3. marta 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE  

NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNOM SEKRETARU

               Koliko novaca na ime putnih troškova su od Narodne skupštine RS naplatili narodni poslanici:

  • Ilija Tamindžija od 2010. do danas,
  • Radovan Vuković od 2006. do danas,
  • Maksim Skoko?

ODGOVOR:

Broj: 02/2-356-1/20

Datum: 25. maj 2020. godine

N/r Nebojša Vukanović

Klub poslanika SDS

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Poštovani,

Dana 4. marta 2020. godine, zaprimili smo Vaše poslaničko pitanje, broj: 02/2-356/20 koje ste postavili na Devetoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 3. februara 2020. godine koje je glasilo:

„Koliko novaca na ime putnih troškova su od Narodne skupštine RS naplatili narodni poslanici:

  • Ilija Tamindžija od 2010. do danas,
  • Radovan Vuković od 2006. do danas,
  • Maksim Skoko?“

U skladu sa članom 265. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11, 37/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Listom kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja, broj: 02/2-701/11 od 19. aprila 2011. godine, donesenom u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/08), Pravilnikom o postupku odabiranja arhivske građe, kriterijumima i načinu njenog vrednovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/10) i Uredbe o kancelarijskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/04 i 13/07), predviđeni su rokovi za čuvanje arhivske građe nastale u radu Narodne skupštine Republike Srpske.

U skladu sa članom 6. navedenog pravilnika u kojem je predviđeno da se odabiranje arhivske građe obavlja na osnovu liste kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja, kao i na osnovu člana 17. stav (1) navedene uredbe u kojem je propisano da se arhivirani predmeti čuvaju u arhivi organa uprave do isteka rokova čuvanja utvrđenih listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja obavještavamo Vas da rok čuvanja evidencije o naknadama za službena putovanja iznosi dvije godine (naknada za službena putovanja je zavedena pod klasifikacionim brojem 1-13-135 u navedenoj listi).

Shodno tome, s obzirom da je dio dokumentarne građe na koju se odnosi Vaše pitanje, izdvojen u čl. 17, 18. i 19. pomenutog pravilnika i čl. 18. navedene uredbe obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti da u potpunosti odgovorimo na postavljeno poslaničko pitanje.

Na osnovu gore navedenog, u mogućnosti smo da Vam dostavimo tražene podatke samo za period od 19. novembra 2018. godine do 31. marta 2020. godine, s obzirom da u skladu sa važećim propisima, evidencija o naknadama za službena putovanja nije još izdvojena iz arhivske dokumentarne građe.

Gospodin Ilija Tamindžija iz Nevesinja je ostvario pravo na naknadu troškova prevoza u periodu od 19. novembra 2018. godine do 31. marta 2020. godine. Dana 1. aprila 2019. godine, imenovani je podnio pisani zahtjev u kojem je zahtjevao da mu se od aprila mjeseca 2019. godine ne nadoknađuju troškovi prevoza prilikom dolaska na sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, te je istom u datom periodu isplaćeno ukupno 1.626.20 KM.

Gospodinu Radovanu Vukoviću iz Bileće je, u navedenom periodu od 19. novembra 2018. godine do 31. marta 2020. godine, na ime troškova prevoza isplaćena naknada u iznosu od 6.752,20 KM, dok je g. Maksim Skoko iz Gacka u istom periodu ostvario pravo na naknadu troškova prevoza u iznosu od 5.575,30 KM.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                   GENERALNI SEKRETAR

                                                                                                                                                       NEBOJŠA ZGONJANIN

 

 

 

03.03.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10