Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 13. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

                Tražim da mi Elektroprivreda Republike Srpske, hidroelektrane na Trebišnjici, hidroelektrane Dabar i Rudnik i Termoelektrana Gacko dostave sve ugovore i javne nabavke do 6.000 KM vrijednosti od  1. 1. 2014. do 31. 1. 2019. godine.

                Ovi ugovori se često ne objavljuju na sajtu preduzeća i javnih nabavki, a sklopljeni su metodom direktnog sporazuma. Spisak se može dostaviti tabelarno, sa datumom sklapanja, vrijednosti i nazivu firme dobavljača.

 

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-81-2/19

Datum: 19.03.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                Narodni poslanik Nebojša Vukanović (Klub poslanika SDS) na nastavku 2. sjednice, održanom 12., 13. i 14. februara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Tražim da mi Elektroprivreda Republike Srpske, hidroelektrane na Trebišnjici, hidroelektrane Dabar i Rudnik i Termoelektrana Gacko dostave sve ugovore i javne nabavke do 6.000 KM vrijednosti od 1.1.2014. do 31.1.2019. godine.

Ovi ugovori se često ne objavljuju na sajtu preduzeća i javnih nabavki, a sklopljeni su metodom direktnog sporazuma. Spisak se može dostaviti tabelarno, sa datumom sklapanja, vrijednosti i nazivu firme dobavljača.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir obim i aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane sljedećih privrednih subjekata: Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje, Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „RiTE Gacko“ a.d. Gacko, Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „HE Dabar“ d.o.o. Trebinje (akt broj 05.05/011-81-1/19 od 21.02.2019. godine).

Dobijene odgovore u vezi traženih ugovora i javnih nabavki, Vam dostavljamo u cjelosti.

 

                                                                                                                                MINISTAR

                                                                                                                               Petar Đokić

NAPOMENA: Odgovori navedeni u prilogu dopisu Ministarstva dostupni su u Službi NS RS.

 

 

13.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10