Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Interesuje me, nisu saopštena imena, ko su siledžije u policiji koje su tukle, vidjeli smo svi na video snimcima nedužni narod, djecu i stare starice na Trgu 30. i 31. decembra? Zbog čega se primjenjuje onako prekomjerna sila i od  kud pravo policajcima da poslanike koji nisu prekršili, nisu počinili nikakvo krivično djelo, hapse i privode u  policijsku stanicu?

Smatram da se sila ne treba  pokazivati na nejači, već na pravim kriminalcima koji su opljačkali i uništili  ovu državu.

Takođe me interesuje, gospodine Lukač, šta je policija Republike Srpske ili partijska milicija uradila da se otkrije ko su oni, kako ih je nazvao ministar Tegeltija „litvanski banditi“, koji su opljačkali Birač i Aluminu, odnijeli par stotina miliona maraka?

Ko je odgovoran za propast Farmalenda?

Ko je odgovoran za propast dvije banke  u kojima je Republika Srpska izgubila stotine  miliona maraka?

Ko je odgovoran za propast skoro 10 miliona maraka kredita IRB-a u Planinsko dobro Nevesinje i na kraju me interesuje, kada će policija završiti istragu  diplome Petra Đokića?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-56/19

Datum: 04.03.2019. godine

 

REPUBLIKA SRPSKA                                                                           

NARODNA SKUPŠTINA

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

VEZA:     Akt Generalnog sekretarijata Vlade RS broj 04.2-011-44-2/19 od 07.02.2019.  godine

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na drugoj sjednici Narodne skupštine RS održanoj 29.januara 2019.godine poslaničko pitanje, a upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, sljedeće sadržine:

                „Interesuje me, nisu saopštena imena, ko su siledžije u policiji koje su tukli, vidjeli smo svi na video snimcima nedužni narod, djecu i stare starice na Trgu Krajine u Banjaluci dana 30 i 31.12.2018.godine? Zbog čega se primjenjuje onako prekomjerna sila i od kud pravo policajcima da poslanike koje nisu prekršili, nisu počinili nikakvo krivično djelo, hapse i privode u policijske stanicu?

     Smatram da se sila ne treba pokazivati na nejači, već na pravim kriminalcima koji su opljačkali i uništili ovu državu.

     Takođe me interesuje, gospodine Lukač, šta je policija Republike Srpske ili partijska milicija uradila da se otkrije ko su, oni kako ih je nazvao ministar Tegeltija “litvanski banditi”, koji su opljačkali Birač i Aluminu, odnijeli par stotina miliona maraka?

      Ko je odgovoran za propast “Farmlenda”?

      Ko je odgovoran za propast dvije banke u kojima je Republika Srpska izgubila stotine miliona maraka?

      Ko je odgovoran za propast skoro 10 miliona maraka kredita IRB-a u preduzeću “Planinsko dobro” Nevesinje i na kraju me interesuje, kada će policija završiti istragu diplome Petra Đokića?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 123/18), a u vezi sa članom 263. i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Vezano za prvi dio poslaničkog pitanja dostavljamo vam traženu informaciju:

         Na Trgu krajine 30. decembra 2018. godine oko 18,00 časova je započeo javni skup "Podrška Pravdi za Davida", a koji je prethodno pismenim putem 27.12.2018. godine prijavljen PU Banja Luka od strane tri lica, kada je najavljeno da će se isti održati na Trgu krajine u vremenu od 18,00 do 20,00 časova. Navedenom događaju je prisustvovalo oko 2000 učesnika, a tom prilikom prisutnima se obratio D.D, R.S. i još nekoliko lica. Nakon navedenog obraćanja oko 19,00 časova, određen broj učesnika se razišao sa Trga krajine, dok se grupa učesnika (oko 500) u koloni na čelu sa D.D, uputila u protestnu šetnju ulicama grada Banja Luka, koja nije najavljena i odobrena, ometajući normalno i bezbjedno odvijanje saobraćaja, čineći prekršaje po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja, Zakonu o javnom okupljanju i Zakonu o javnom redu i miru. Takođe, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je navedena grupa lica, dolaskom pred zgradu gdje stanuje Ž.K, izvršila KD-a "Ugrožavanje sigurnosti" iz čl.150 KZ RS, na štetu pomenutog lica. Potom je navedena grupa nastavila šetnju ulicama Grada Banja Luka i onemogućila održavanje novogodišnjeg koncerta (zbog pomenuge situacije Grad Banja Luka je otkazao muzičke koncerte planirane za dane 31.12.2018. godine i 01.01.2019. godine). Nakon toga, navedena grupa (oko 100 učesnika) se vratila na Trg Krajine oko 22 časa.

 

Nakon ponovnog dolaska na prostor Trga Krajine, oko 22,30 časova, u cilju sprečavanja daljeg izvršenja nezakonitih radnji (činjenja prekršaja i krivičnih djela), s obzirom da organizator nije preduzeo potrebne mjere za održavanje reda na javnom skupu, da se isti odvijao mimo prijave te da je vrijeme za koje je navedeni skup prijavljen isteklo, od strane policijskih službenika PU Banja Luka navedenim licima je izdato jasno i glasno naređenje da se udalje sa prostora Trga Krajine, što su pojedini odbili, nakon čega je od strane policijskih službenika sedam lica lišeno slobode, uz upotrebu sredstava za vezivanje, te privedeno u službene prostorije PS Banja Luka Centar, dok se određen broj lica udaljio u nepoznatom pravcu. Nakon dokumentovanja navedenih prekršaja od strane PS Banja Luka Centar je nadležnom sudu podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 16 lica po čl. 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru, Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 13 lica po članu 7. Zakona o javnom redu i miru, Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 3 lica po članu 9, 12, 15, 18. i 33. Zakona o javnom okupljau, i Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 30 lica po čl. 19. Zakona o javnom okupljanju.

Kod lica lišenih slobode dana 30.12.2018. godine nisu konstatovane tjelesne povrede, te prema trenutno nama dostupnim informacijama, niko od navedenih lica nije podnio predstavku na rad i postupanje policijskih službenika u vezi sa predmetnim lišenjima slobode.

Dana 31.12.2018. godine, određen broj policijskih službenika, u cilju preventivnog djelovanja odnosno sprečavanja vršenja prekršaja i krivičnih djela, se nalazio na prostoru Trga krajine, te prilikom vršenja službenih poslova i zadataka jedno lice je prišlo policijskim službenicima te ih ometalo u vršenju dužnosti na način što ih je vrijeđalo, unosilo se u lica, snimalo mobilnim telefonom, te odbilo naređenje da prestane sa narušavanjem javnog reda i mira i da se udalji od policijskih službenika, nakon čega je oko 18,40 časova lišeno slobode uz upotrebu sredstava za vezivanje i privedeno u službene prostorije PS Banja Luka Centar, te je protiv istog pokrenut prekršajni postupak izdavanjem prekršajnog naloga zbog učinjenog prekršaja iz čl.24. Zakona o javnom redu i miru.

Iz svega navedenog, proizilazi da su pripadnici MUP-a RS postupali u skladu sa zakonom, primjenjujući, kada je to bilo neophodno, najblaža policijska ovlaštenja: fizičku snagu, sredstva za vezivanje i to samo prema onim licima koja su se oglušila o policijska ovlaštenja i nastavila da krše javni red i mir. Nije bilo prekomjerne upotrebe sile, niti pritužbi na postupanje policije od strane privođenih i sankcionisanih lica.

Vezano za dio navoda poslaničkog pitanja koji se odnosi Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je nadležnim Tužilaštvima podnijelo Izvještaje o počinjenim krivičnim djelima i to:

  1. Dana 13.09.2013. godine, Okružnom Tužilaštvu Banjaluka, Posebnom tužilaštvu za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalnom tužilaštvu RS, Izvještaj o počinjenim krivičnom djelima protiv četiri lica sa inicijalima M.K, R.B, M.U, V.V, O.K, (svi državljani Litvanije) i jednog lica Č.Z, (državljani RS-BiH), zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” iz člana 347. stav 4. KZ-a RS i krivično djelo “Falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava” iz člana 274. stav 1, a u vezi sa članom 23. KZ-a RS, vezano za utvrđene nezakonitosti koje se odnose na opterećivanje imovine FG “Birač” a.d. Zvornik.
  2. Dana 20.09.2013. godine, Okružnom tužilaštvu Banjaluka, Posebnom tužilaštvu za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalnom tužilaštvu RS, Izvještaj o počinjenim krivičnom djelima protiv četiri lica (svi državljani Litvanije), inicijala V.Z. M.U, V.V. i R.B, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djelo “Zloupotreba ovlašćenja u privredi” iz člana 263. stav 1. tačka 3. KZ-a RS i krivično djelo “Falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava” iz člana 274. stav 1. KZ-a RS. Navedena krivična djela su počinjena na način da su odgovorna lica privrednog društva “Energolinija” d.o.o. Zvornik i predsjednik UO FG “Birač” a.d. Zvornik, zloupotrijebili svoja ovlašćenja u privredi na način da su sredstva dobijena od IRB RS, utrošili mimo njihove namjene i na taj način omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi drugim licima, na štetu privrednog društva “Energolinija” d.o.o. Zvornik u iznosu od preko 11.300.000,00 KM. Dana 24.12.2015.godine, Okružnom tužilaštvu Banjaluka, Posebnom tužilaštvu za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalnom tužilaštvu RS, dostavljena je dopuna Izvještaja.
  3. Dana 05.09.2018.godine, Tužilaštvu BiH, Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv 15 lica, inicijala S.R, E.M, N.R, G.G, V.V, G.B, C.M, P.P, A.S, B.R, M.K, R.B, M.U, O.K, i Č.Z, zbog postojanja osnova sumnje da su u dužem vremenskom periodu, činili udruženje formirano sa ciljem vršenja krivičnih djela “Udruživanje radi činjenja krivičnih djela” iz člana 249. stav 1. KZ-a BiH, “Pranje novca” iz člana 209. stav 3, a u vezi sa stavom 1. KZ-a BiH, “Poslovna prevara” iz člana 265. stav 2. “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” iz člana 347. stav 4. a u vezi sa stavom 3. istoga člana i “Falsifikovanje isprave” iz člana 377. stav 1 KZ-a RS. Namjera izvršenja svih navedenih krivičnih djela bila je da se protivzakonitim djelovanjem na štetu FG “Birač” a.d Zvornik i njenih zavisnih privrednih društava pribavi protivpravna imovinska osumnjičenom B.R, a posredstvom AB “UKIO BANKE” iz Litvanije u kojoj je osumnjičeni B.R. posjedovao akcije, i koji je takvu imovinsku korist preko istih subjekata ubacio u legalne tokove u inostranstvu, čime je prikrio nihovo nezakonito porijeklo i čime je organizovanje i djelovanje kriminalnog udruženja ispunilo svoju suštinsku svrhu. Izvršenjem gore navedenih krivičnih djela osumnjičena lica su pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 194.461.000,00 KM.

 

Vezano za dio poslaničkog pitanja koji se odnose na propast dvije banke Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je nadležnom Tužilaštvu podnijelo Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i to:

  • Dana 20.11.2015. godine, Okružnom tužilaštvu Banjaluka, Posebnom tužilaštvu za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalnom tužilaštvu RS, podnesen Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv 21 lica, inicijala E.N, M.Č, Ž.M, S.M, A.D, S.F, L.I, M.B, L.B, E.D, A.T, R.P, V.S, M.G, I.Ž, N.J, V.P, V.G, B.P, G.K i B.K, zbog postojanja osnova sumnje da je prvoosumnjičeni sam počinio krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 383. stav 3. KZ-a RS, zajedno sa članovima Kreditnog i Nadzornog odbora banke krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 383a., stav 2. KZ-a RS u vezi sa produženim krivičnim djelom “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” član 347. stav 3. i 4. KZ-a RS, a ostali osumnjičeni krivično djelo “Organizovani kriminal” iz člana 383a stav 4. KZ-a RS u vezi sa produženim krivičnim djelom “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” iz člana 347. stav 3. i 4. KZ-a RS, a u vezi člana 23. KZ-a RS “Saizvršilaštvo” čijim izvršenjem je “Balkan Investment banka” oštećena za iznos od oko 56.663.057,21 KM.  

 

  • Dana 03.07.2015.godine Okružnom tužilaštvu Banjaluka, Posebnom tužilaštvu za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalnom tužilaštvu RS, dostavljen je Izvještaj o finansijskoj istrazi za dva lica (litvanski državljani), sa inicijalima E.N. i K.N, nakon čega je Rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku utvrđena je pravosnažnost Rješenja Okružnog suda u Banjaluci o mjeri privremenog oduzimanja radi obezbjeđenja nakretnina u vlasništvu osumnjičenih lica čija vrijednost je oko 571.749,89 EUR-a ili 1.114.912,29 KM.

 

Dana 28.07.2015.godine Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dostavljen je Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv četiri lica, sa inicijalima C.P, J.M, T.R, i R.D, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 347. stav 4. KZ RS, a u vezi sa članom 23. KZ RS i krivično djelo „Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave“ iz člana 379. stav 1. KZ RS, na način da su:

  • Lice sa inicijalima C.P, u vremenskom periodu od 26.04.2010. godine do 17.03.2014. godine, obavljajući poslove direktora „Bobar banke“ a.d. Bijeljina, preuzimao zadužena i evidentirana u trezoru „Bobar banke a.d. Bijeljina gotovinska novčana sredstva, od zaduženih trezorista lica sa inicijalima J.M. i T.R. i istima davao usmene naloge da gotovinska novčana sredstva predaju licima koje on odredi, što su lica sa inicijalima J.M. i T.R. činile, bez evidentiranja predmetnih isplata u poslovnim knjigama Banke, pri čemu su iste po prethodnom dogovoru sa licem sa inicijalima C.P. sačinjavale fiktivne naloge za isplatu kojim su zaduživale niže organizacione dijelove Banke u namjeri da se prikrije manjak gotovinskih novčanih sredstava, a koja novčana sredstva u ukupnom iznosu od 5.425.283,68 KM  i 1.618.090,38 EUR-a su predana B.G. na koji način su pribavili imovinsku korist B.G. u iznosu od 5.425.283,68 KM i 1.618.090,38 EUR-a i za isti iznos oštetili „Bobar banku“ ad. Bijeljina.

 

  • Lice sa inicijalima R.D, u vremenskom periodu od 2005.godine do 26.04.2010. godine, obavljajući poslove direktora „Bobar banke“ a.d. Bijeljina, preuzimao, zadužena i evidentirana u trezoru „Bobar banke“ a.d. Bijeljina gotovinska novčana sredstva, od zaduženih trezorista lica sa inicijalima J.M. i T.R i istima davao usmene naloge da gotovinska novčana sredstva predaju licima koje on odredi, što su lica sa inicijalima J.M. i T.R činile, bez evidentiranja predmetnih isplata u poslovnim knjigama Banke, pri čemu su iste po prethodnom dogovoru sa licem sa inicijalima R.D. sačinjavale fiktivne naloge za isplatu kojim su zaduživale niže organizacione dijelove Banke u namjeri da se prikrije manjak gotovinskih novčanih sredstava, a koja novčana sredstva u ukupnom iznosu od  460.300,43 KM i 469.394,62 EUR-a su predavana licu sa inicijalima B.G. na koji način su pribavili imovinsku korist licu sa inicijalima B.G u iznosu od 460.300,43 KM i  469.394,62 EUR-a i za iste iznose oštetili „Bobar banku“ ad. Bijeljina.

Vezano za dio poslaničkog pitanja koji se odnosi na kredit IRB-a preduzeću “Planinsko dobro” Nevesinje, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je nadležnom Tužilaštvu podnijelo Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i to:

  • Dana 10.03.2017.godine Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje, dostavljen je Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv dva lica, sa inicijalima M.P, i D.A, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz čl. 347. stav 4 KZ-a RS, a u vezi sa članom 23. KZ-a RS i krivično djelo „Oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca“ iz člana 262. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ-a  RS, na način da su lice sa inicijalima P.M. u svojstvu odgovornog lica v.d. direktora privrednog društva „Planinsko dobro“ AD Nevesinje, znajući da je isto nesposobno za plaćanje, i lice sa inicijalima A. D. u svojstvu odgovornog lica-direktor privrednog društva „Simetal centar“ DOO Nevesinje, dana 22.04.2014 godine potpisali i zaključili Ugovor o ustupanju potraživanja, po osnovu kojeg su namjenska sredstva Investiciono-razvojne banke Republike Srpske AD  Banja Luka, odobrena privrednom društvu „Planinsko dobro“ AD Nevesinje, prenešena na račun privrednog društva „Simental centar“ DOO Nevesinje, iako su znali da navedena privredna društva nemaju međusobnih potraživanja i obaveza, nakon čega su da bi opravdali neosnovan prenos novčanih sredstava na račun privrednog društva „Simental centar“ DOO Nevesinje, lice sa inicijalima A.D. po nalogu lica sa inicijalima P.M. potpisao fakturu privrednog društva „Simental centar“ DOO Nevesinje broj: 14-315-000003 od 02.12.2014. godine, a lice sa inicijalima P.M. naložio da se ista evidentira u poslovne knjige privrednog društva „Planinsko dobro“ AD Nevesinje, kojom fakturom su po višim cijenama od tržišnih, fakturisana grla stoke, prethodno kupljena od privrednog društva „Planinsko dobro“ AD Nevesinje, i kojom su fakturisana grla stoke u vlasništvu privrednog društva „Planinsko dobro“ AD Nevesinje, na koji način su pribavili protivpravnu imovinsku korist privrednom društvu „Simental centar“ DOO Nevesinje u iznosu od najmanje 199.481,00 KM, a lice sa inicilima M.P. oštetilo Investiciono- razvojnu banke Republike Srpske AD  Banja Luka kao povjerioca privrednog društva „Planinsko dobro“ u iznosu od 400.000,00 KM.

 Vezano za navode poslaničkog pitanja kada će policija završiti istragu diplome Petra Đokića, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS će po preduzimanju mjera i radnji iz svoje nadležnosti, dostaviti odgovarajući izvještaj nadležnom Tužilaštvu.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                               M I N I S T A R                

                                                                                                                                 mr Dragan Lukač

 

 

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10