Narodni poslanik Neda Petrić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Neda Petrić, Klub poslanika DNS-SRS postavila je na 15. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Vlada Republike Srpske je izrazila nezadovoljstvo efektima Bečke konferencije na kojoj se odlučivalo o podršci infrastrukturnim projektima zemalja regije. Kritikovali ste Savjet ministara, jer je BiH dobila mnogo manje sredstava u odnosu na zemlje regije, a posebno ministre iz SDS i PDP jer je podržano daleko više projekata iz Federacije BiH i u značajno većem iznosu, dok u Republici Srpskoj podržan samo jedan projekat i to djelimično, a odnosi se na gradnju mosta u Gradišci koji je za Republiku Srpsku od strateškog značaja.

Možete li pojasniti o čemu je tu riječ i zašto nisu uvaženi prijedlozi koje je kandidovala Vlada Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 04.2-011-280     /15

Dana: 29.10.2015.godine                                                                          

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje  

Narodni poslanik Neda Petrić, Klub poslanika DNS-SRS, na 6. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15.09.2015.godine, postavila je predsjednici Vlade sljedeće poslaničko pitanje:

„Vlada Republike Srpske je izrazila nezadovoljstvo efektima Bečke konferencije na kojoj se odlučivalo o podršci infrastrukturnim projektima zemalja regije. Kritikovali ste Savjet ministara jer je BiH dobila mnogo manje sredstava u odnosu na zemlje regije, a posebno ministre iz SDS i PDP jer je podržano daleko više projekata iz Federacije BiH i u značajno većem iznosu, dok u Republici Srpskoj je podržan samo jedan projekat i to djelimično, a odnosi se na gradnju mosta u Gradišci koji je za Republiku Srpsku od strateškog značaja.

Možete li pojasniti o čemu je tu riječ i zašto nisu uvaženi prijedlozi koje je kandidovala Vlada Republike Srpske?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Na postavljeno pitanje narodnog poslanika Nede Petrić, odgovor je dala predsjednica Vlade Republike Srpske u okviru 1. tačke – Pitanja predsjedniku Vlade, na 6. sjednici. Obzirom da poslanik traži odgovor u pisanoj formi, dostavljamo vam izvod iz stenograma sa ove sjednice:

„Nisu uvaženi zato što predstavnici političkih partija SDS, PDP i NDP-a, koji učestvuju u vlasti na nivou BiH, apsolutno nisu svjesni interesa Republike Srpske, niti žele za njih da se bore. Ovo je jedan od najnesposobnijih saziva Savjeta ministara, a što se odrazilo i na ovoj Bečkoj konferenciji.

Projekti kandidovani za tu konferenciju bili su spremljeni mnogo ranije, godinu dana prije toga, kada smo imali Berlinsku konferenciju, kada je rečeno da će se naknadno o određenim stvarima ili projektima izjašnjavati uz učešće svih onih koji treba da pomognu da prođu određeni projekti. Oni se tu nisu potrudili. Bila je apsolutna disproporcija između projekata za Republiku Srpsku od samo 6,5 miliona eura za gradnju mosta u Gradišci, iako znamo da je ukupna vrijednost projekta 34 miliona. Po tom osnovu, ako Evropska unija preuzima obavezu Hrvatske, koja je ranije definisala sa nama taj aranžman, onda je to trebalo da bude bar 17 miliona.

Kako je moguće da je dato za most u Gradišci 6,5 miliona, a most u Svilaju u Federaciji 22 miliona, kako je moguće da u Republici Srpskoj nije podržan projekat aerodroma, a u Sarajevu jeste, kako je moguće da nije u Republici Srpskoj podržan ni jedan projekat iz putne, željezničke infrastrukture, a u Federaciji jeste? Kako je moguće da se tamo promoviše jedan gasni projekat, a da niko nije konsultovao predstavnike Republike Srpske?

Dakle, s pravom kažem da su pokazali apsolutnu nesposobnost i nezainteresovanost da se bave ovim pitanjem i zato smatram da treba da budu i odgovorni za ono što su uradili.

Puno je stvari koje su vezane za djelovanje ljudi koji imaju priliku da obavljaju važne funkcije. Naravno da ne mogu definisati i braniti listu projekata ukoliko tu listu projekata razmatraju na nelegitimno uspostavljenom,tzv. Državnom odboru za investicije, gdje predsjednik Vlade Republike Srpske neće da učestvuje zato što je to tijelo osmišljeno u kuhinji sarajevskoj ili negdje drugdje, a naši naivni ministri su smatrali kako je to samo još jedan od poslovnika o radu nekog tijela i samo nekog tijela koje treba da postoji na nivou BiH.

Dakle, oni će morati ubuduće da konsultuju institucije Republike Srpske, moraće da brane ove stavove, jer smo mi ti koji smo nadležni za pitanja evo u ovom slučaju infrastrukture. Biće konferencija koja će se baviti pitanjem energetike, da li to znači da će oni opet tamo ići da prezentuju stavove, da će dozvoliti Evropskoj uniji ili nekom od njihovih partnera u okviru BiH da osakati projekat koji mi pošaljemo, da ga ne odbrane, a da onda tvrde kako su nešo dobili. Smješno je kad se ljudi hvale dostignućima Bečke konferencije, da zaboravimo na razliku u broju prihvaćenih projekata između dva entiteta.“

S poštovanjem,                     

                                                                           GENERALNI SEKRETAR VLADE

                                                                                                      Vlado Blagojević

                                                                                   

 

 

15.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9