Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Slobodni demokratski srpski klub postavio je na Desetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Kao što vam je poznato, registracija motocikala u Republici Srpskoj, u zavisnosti od kubikaže, iznosi od 800 do perko 1000 maraka, dok je ta registracija u Brčko-Distriktu, i u Federaciji BiH od 300 do 400 maraka.

Ovim su građani Republike Srpske dovedeni u neravnopravan položaj, veliki broj motocikala se ne registruje, ugrožena je bezbjednost saobraćaja, i veliki broj motocikala se registruje i plaćaju se dadžbine u Brčko Distriktu, i u Federaciji BiH, pa tako postoje osobe u Brčko-Distrikut na koje je registrovano preko 50 motocikala. Ako je neko htio sa velikim cijenama koje su opteretile građane Republike Srpske da postigne neku budžetsku uštedu, postigao je budžetski deficit, jer su ljudi otišli iz Republike Srpske. Pored neravnopravnosti smatram da bi bila i budžetska korist da se ova stavka ispravi i da se napravi jedinstvena cijena.

Da li će Ministarstvo finansija poduzeti korake u ovom pravcu i kad?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-516-1/16

Datum: 22.04.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Nenad Stevandić, je na  Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Kao što vam je poznato, registracija motocikala u Republici Srpskoj, u zavisnosti od kubikaže, iznosi od 800 do preko 1000 maraka, dok je ta registracija u Brčko-Distriktu, i u Federaciji BiH od 300 do 400 maraka.

Ovim su građani Republike Srpske dovedeni u neravnopravan položaj, veliki broj motocikala se ne registruje, ugrožena je bezbijednost saobraćaja, i veliki broj motocikala se registruje i plaćaju se dažbine u Brčko Distriktu, i u Federaciji BiH, pa tako postoje osobe u Brčko-Distriktu na koje je registrovano preko 50 motocikala. Ako je neko htio velikim cijenama koje su opteretile građane Republike Srpske da postigne neku budžetsku uštedu, postigao je budžetski deficit, jer su ljudi otišli iz Republike Srpske. Pored neravnopravnosti, smatram da bi bila i budžetska korist da se ova stavka ispravi i da se napravi jedinstvena cijena.

Da li će Ministarstvo finansija poduzeti korake u ovom pravcu i kad“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo finansija Republike Srpske  zaprimilo je Inicijativu za izmjenu Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/01, 35/07 i 52/14), sa ciljem smanjenja poreza na upotrebu i držanje motocikala, koji se plaća godišnje u iznosima propisanim članom 4. stav 1. tačka 2. ovog zakona.

Nakon toga, predstavnici ministarstva su  održali sastanak sa podnosiocima predmetne Inicijative, te se pristupilo sveobuhvatnoj analizi stanja u oblasti oporezivanja upotebe i držanja motocikala. Nakon izvršene analize, a imajući u vidu predmetnu Inicijativu, Ministarstvo će pristupiti rješavanju ovog pitanja na način koji će najviše doprinijeti jednakosti u oporezivanju uz istovremenu zaštitu javnog interesa.

S poštovanjem,

                                                                                                            MINISTAR

                                                                                                   dr Zoran Tegeltija

 

02.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9