Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik dr Nenad Stevandić, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, postavio je između nastavka Sedme redovne sjednice, 20. decembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

                Molimo vas da nam obrazložite zašto nije data saglasnost za upotrebu udžbenika Istorija za 8. razred osnovne škole čiji su autori doc. dr Slaviša Vulić i doc. dr Maja Antić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

                Poznato je da su od tri recenzenta navedenog udžbenika dva dala pozitivne recenzije (Dušan Jotić i Dejan Škrivan) dok je negativnu recenziju dala Aleksandra Smirnov Brkić. Mišljenje Milije Manojlović, profesora istorije iz Republičkog pedagoškog zavoda, kojim vam predlaže da ne odobrite upotrebu navedenog udžbenika zasnovano je na toj jedinoj negativnoj recenziji. Molimo da nam odgovorite koja je uobičajena praksa, a koja se primjenjuje u naučnim i udžbeničkim publikacijama, u vezi sa gore navedenim.

                Napominjemo da je usklađivanje sadržaja udžbenika istorije u Republici Srpskoj sa sadržajem udžbenika istorije u Republici Srbiji izuzetno važan proces u kojem bi trebalo da učestvuje tim kompetentnih univerzitetskih profesora iz oblasti istorije.

 

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-417-1/23

Datum: 23.01.2024. godine

REPUBLIKA SRPSKA

V L A D A

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik dr Nenad Stevandić, između nastavka Sedme redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 20. decembra 2023. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molimo vas da nam obrazložite zašto nije data saglasnost za upotrebu udžbenika Istorija za 8. razred osnovne škole čiji su autori doc. dr Slaviša Vulić i doc. dr Maja Antić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Poznato je da su od tri recenzenta navedenog udžbenika dva dala pozitivne recenzije (Dušan Jotić i Dejan Škrivan) dok je negativnu recenziju dala Aleksandra Smirnov Brkić. Mišljenje Milije Manojlović, profesora istorije iz Republičkog pedagoškog zavoda, kojim vam predlaže da ne odobrite upotrebu navedenog udžbenika zasnovano je na toj jedinoj negativnoj recenziji. Molimo da nam odgovorite koja je uobičajena praksa, a koja se primjenjuje u naučnim i udžbeničkim publikacijama, u vezi sa gore navedenim.

Napominjemo da je usklađivanje sadržaja udžbenika istorije u Republici Srpskoj sa sadržajem udžbenika istorije u Republici Srbiji izuzetno važan proces u kojem bi trebalo da učestvuje tim kompetentnih univerzitetskih profesora iz oblasti istorije.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

 

Školski udžbenik i druga nastavna sredstva izdaje Javno preduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) propisano je da Plan školskih udžbenika za narednu školsku godinu donosi ministar do početka oktobra tekuće godine. Plan školskog udžbenika sadrži potrebe za novim, odnosno adaptacijom postojećih školskih udžbenika. Prijedlog Plana Ministarstvu dostavlja Republički pedagoški zavod, a na osnovu informacija koje tokom godine dobije uvidom u udžbenike, sugestija nastavnika, roditelja, učenika i drugih. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva na osnovu Plana školskog udžbenika raspisuje Konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika za narednu školsku godinu. U skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 46/04) udžbenik za osnovne i srednje škole izdaje se poslije provedenih priprema i pribavljenog odobrenja za upotrebu. Rukopisi se izrađuju na osnovu nastavnih programa. Na raspisani konkurs prijavljuju se autori koji dostavljaju rukopis udžbenika pod šifrom. Za svaki rukopis udžbenika Zavod za udžbenike i nastavna sredstva je dužan da obezbijedi najmanje dva stručna recenzenta. U skladu sa odredbama Statuta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i Pravilnikom o procedurama za pribavljanje i stručnu ocjenu rukopisa udžbenika za osnovnu školu, gimnaziju i srednje stručne škole, koji je donio Zavod, a u vezi sa članom 36. Zakona o izdavačkoj djelatnosti, direktor Zavoda donio je odluku broj: 00-5-244-1/23 od 16.03. 2023. godine, kojom je imenovao recenzente za stručnu ocjenu rukopisa, u sastavu: prof. dr Aleksandra Smirnov Brkić, Filozofski fakultet, Novi Sad, Dušan Jotić, JU OŠ „Novak Pivašević“ Stara Dubrava, Čelinac i Dejan Škrivan, JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški“ Trebinje. Recenzenti su imenovani u skladu sa članom 36. Zakona o izdavačkoj djelatnosti, kojim je definisano da je za svaki rukopis udžbenika Zavod dužan da obezbijedi najmanje dva stručna recenzenta, od kojih je jedan odgovarajući nastavnik visokoškolske ustanove, a drugi istaknuti nastavnik odgovarajućeg predmeta osnovne, odnosno srednje škole.

Prihvaćeni rukopis školskog udžbenika, odnosno rukopis koji ima najmanje dvije pozitivne recenzije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva dostavlja ministru prosvjete i kulture na odobrenje za upotrebu. Uz rukopis školskog udžbenika dužan je da dostavi i stručno mišljenje recenzenata. Aktom broj 00-5-244-9/23 od 8. 9. 2023. godine Zavod je od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske zatražio odobrenje za upotrebu udžbenika Istorija za 8. razred. Uz ovaj zahtjev, Ministarstvu su dostavljene recenzije koje su dali svi imenovani recenzenti (Smirnov Brkić – negativna recenzija, Škrivan – prvi pregled uslovno pozitivna, drugi pregled pozitivna uz korekcije, Jotić – prvi pregled pozitivna s korekcijama, drugi pregled pozitivna sa korekcijama) te izvještaj autora o intervencijama u posljednjoj verziji rukopisa.

Nakon što je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva dostavio rukopis udžbenika Istorija za 8. razred osnovne škole, autora Slaviše Vulića i Maje Antić na odobrenje za upotrebu u nastavi predmeta Istorija u osmom razredu osnovnih škola u Republici Srpskoj, Ministarstvo je isti proslijedilo Republičkom pedagoškom zavodu na dalje nadležno postupanje, budući da je Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju propisano da udžbenici i nastavna sredstva moraju da budu urađeni i usklađeni sa nastavnim programom i Pravilnikom o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 46/23), te primjereni uzrastu i potrebama učenika. Ispunjenost standarda iz pomenutog Pravilnika daje Republički pedagoški zavod u formi mišljenja.

Republički pedagoški zavod je nakon izvršene analize dostavljenog rukopisa, dostavio mišljenje da udžbenik Istorija za 8. razred osnovne škole ne ispunjava sve standarde kvaliteta propisane gore navedenim Pravilnikom. Na osnovu navedenog stručnog mišljenja, Ministarstvo nije bilo u mogućnosti dati saglasnost za upotrebu udžbenika Istorija za 8. razred osnovne škole,  autora Slaviše Vulića i Maje Antić, u nastavi predmeta Istorija u osmom razredu osnovnih škola u Republici Srpskoj, o čemu je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva obaviješten dopisom broj 07.041/052-6523-1/23 od 07.12.2023. godine.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                 MINISTAR

 

                                                                                                                               Željka Stojičić

 

 

 

 

 

 

Dostavljeno:

1. Naslovu;

2. U arhivu.

 

 

 

20.12.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11