Narodni poslanik Ognjen Kuljić Ministarstvu porodice, omladine i sporta

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ognjen Kuljić, Klub poslanika SP, postavio je na nastavku Sedme redovne sjednice, 22. decembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA

                Dokle se došlo sa Prijedlogom zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske?

Poznato je da se navedenim zakonom osniva alimentacioni fond za koji smatramo da je veoma značajan, prije svega iz razloga što podaci govore da postoji preko 60–70% neodgovornih roditelja koji ne plaćaju alimentaciju te na taj način samohrane roditelje dovode u veoma tešku situaciju.

Napominjen da je Nacrt zakona usvojen na 22. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, prethodnog saziva.

 

ODGOVOR:

Broj: 20.01/011-423/23

Datum: 10. januar 2024. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r generalni sekretar Dalibor Panić

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 

Narodni poslanik Ognjen Kuljić, Klub poslanika SP, postavio je na nastavku Sedme redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 22. decembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje

„Dokle se došlo sa Prijedlogom zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske?

Poznato je da se navedenim zakonom osniva alimentacioni fond za koji smatramo da je veoma značajan, prije svega iz razloga što podaci govore da postoji preko 60-70% neodgovornih roditelja koji ne plaćaju alimentaciju te na taj način samohrane roditelje dovode u veoma tešku situaciju.

Napominjemo da je Nacrt zakona usvojen na 22. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, prethodnog saziva“.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Na inicijativu velikog broja udruženja, odnosno njihovih predstavnika koji se bave zaštitom prava djece i roditelja, zakonskih zastupnika koji su onemogućeni u ostvarivanju prava na izdržavanje djece, Vlada Republike Srpske, radi prevazilaženja ovog evidentnog društvenog problema, zadužila je Ministarstvo porodice, omladine i sporta da pripremi inicijalno zakonsko rješenje – Nacrt zakona, koji je razmatrala i usvojila Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici održanoj 23. juna 2022. godine.

Takođe, Narodna skupština je Zaključkom broj: 02/1-021-668/22 od 23. juna 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 60/22), odlučila da se Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja  koja su od posebnog značaja  za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta organizovalo je Javnu raspravu koja je održana 30. avgusta 2022. godine u Banja Luci u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci i zauzet je stav da se ovo pitanje rješava putem JU Javni fond dječije zaštite. Tekst Prijedloga zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske je pripremljen od strane Radne grupe i Ministarstva porodice, omladine i sporta kao obrađivača s tim da još nije upućen u parlamentarnu proceduru prema Narodnoj skupštini Republike Srpske iz razloga utvrđenog u toku održane javne rasprave u kojoj je stručna i naučna javnost te predstavnici republičkih organa uprave koji će administrativno provoditi zakon, stava da normiranju ove oblasti treba pristupiti studioznije u smislu kompatibilnosti ovog zakona sa ukupnim pravnim sistemom Republike Srpske, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu na suštinske razlike između Nacrta i Prijedloga predmetnog zakona, odnosno zaokret od prvobitno planiranog osnivanja posebnog fonda na dopunu nadležnosti JU Javni fond dječije zaštite, zbog racionalnijeg iskorišćavanja njegovih postojećih kapaciteta.

Takođe smo stava da je potrebno sveobuhvatnije analizirati i realnije procijeniti broj korisnika prava na privremeno izdržavanje djece te neophodna novčana sredstva potrebna za sprovođenje tog zakona odnosno finansiranje stvorenih obaveza roditelja - obveznika izdržavanja.  

Obrađeni tekst Prijedloga zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske je kvalitetna osnova za konačno rješavanje ovog pitanja u Republici Srpskoj, a finalizaciju u normativnom smislu izvršiće Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u čijoj je nadležnosti JU Javni fond dječije zaštite ili Ministarstvo porodice, omladine i sporta, u zavisnosti koga Programima rada za isto zaduže Narodna skupština i Vlada Republike Srpske.

 

 

                                                                                                                                                  MINISTAR

Selma Čabrić

 

Prilog:

-po dva primjerka na oba službena pisma (ćirilica i latinica)

-elektronska forma - CD (WORD, ćirilica i latinica)

 

Dostavljeno:

-Naslov

-a/a        

 

 

22.12.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11