Narodni poslanik Perica Bundalo Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Perica Bundalo, Klub poslanika PDP, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 9. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

U kojoj fazi je realizacija ugovora o izgradnji autoputa Banjaluka – Prijedor i kada se očekuje početak izgradnje?

ODGOVOR:
Broj: 13.03/011-2020/19

Datum: 04.11.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Perica Bundalo na Šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09. oktobra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„U kojoj fazi je realizacija ugovora o izgradnji autoputa Banjaluka – Prijedor i kada se očekuje početak izgradnje?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ugovorom o koncesiji za izgradnju autoputa Banjaluka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banjaluka – Prijedor) je potpisan između Vlade Republike Srpske i kineske kompanije „SDHS-CSI BH“ d.o.o. Banjaluka, u decembru 2018. godine.

Koncesionar aktivno radi na realizaciji i ispunjavanju obaveza iz ovog ugovora. Trenutno se radi Idejni projekat koji predstavlja jedan od najbitnijih koraka u realizaciji ispunjavanja zakonskih procedura u cilju prikupljanja saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko pravnih poslova. Takođe, od strane koncesionara podnijeta je inicijativa Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za donošenje Odluke o izradi Plana parcelacije za izgradnju autoputa Banjaluka – Prijedor, čije usvajanje je preduslov za rješavanje imovinsko pravnih poslova.

Rok početka izgradnje je dvije godine od dana potpisivanja ugovora, a trenutno su u toku aktivnosti na ispunjavanju obaveza definisanih u ugovoru da bi se ostvarili svi preduslovu za početak izgradnje.

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

09.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10