Narodni poslanik Slađana Nikolić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slađana Nikolić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Petoj sjednici održanoj 16. jula 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Da li je zvanično dozvoljeno bavljenje alternativnom medicinom (fitoterapija, akupunktura, akupresura, homeopatija) i ko priznaje (sertifikuje) diplome o stečenom znanju iz date oblasti?

ODGOVOR:

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slađana Nikolić je na 5. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15. i 16. jula 2015.god. postavila sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je zvanično dozvoljeno bavljenje alternativnom medicinom (fitoterapija, akupunktura, akupresura, homeopatija) i ko priznaje (sertifikuje) diplome o stečenom znanju iz date oblasti?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

 U  članu 121. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/09 i 44/15) propisano je da se alternativna medicina može obavljati u zdravstvenim ustanovama, ukoliko je data saglasnost od strane Ministra zdravlja i socijalne zaštite. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite nije nadležno za priznavanje diploma o stečenom znanju iz alternativne medicine.

S poštovanjem,

                                                                                                            MINISTAR

                                                                                                  Dragan Bogdanić, dr med.

 

16.07.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9