Narodni poslanik Slaviša Marković Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slaviša Marković, Klub poslanika PDP postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

U pitanju je koncesija vezana za RITE, investicija koja je bila najavljena u vrijednosti 1,5 milijardi KM, nekih 1000 novih radnih mjesta, u međuvremenu se pojavila priča, bar kad je u pitanju Ugljevik, da postoji indicija da će biti jedna tužba protiv Republike Srpske, a navodi tužbe se odnose na koncesiju koja je data firmi Komsar enerdži, sa sjedištem na Kipru, u pitanju je velika investicija od starne Rašida Serdarova, na toj lokaciji navodno, prema falsifikovanoj dokumentaciji koja bi trebala biti predmet istrage, nema uglja, Komsar enerdži tvrdi da su ulaganja koja su do sada bila prema njihovim dokumenatacijama u Ugljeviku blizu 70 miliona KM, i da će tužba ići sigurno u tom smjeru, a realne investicije su tu bile par miliona KM, znači ulaganja koja su bila za terminal, barake, ograda kojim je ograđen taj dio koji je bio predmet koncesija.

Šta se dešava sa navedenom investicijom, s obzirom da se dotični gospodin ne pojavljuje već mjesecima u Ugljeviku, hotel koji je bio takođe otvoren, u međuvremenu zatvoren, radnici su optušeni, najavljuje se tužba i postoji li mogućnost da se dobije navedeni ugovor?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-280-1/16

Datum: 24.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje           

Narodni poslanik Slaviša Marković (poslanik PDP-a) na nastavku 13. sjednice, održanom 22. juna 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:            

„U pitanju je koncesija vezana za RiTE, investicija koja je bila najavljena u vrijednosti od 1,5 milijarde KM, nekih 1000 radnih mjesta, u međuvremenu se pojavila priča, bar kada je u pitanju Ugljevik, da postoji indicija da će biti jedna tužba protiv Republike Srpske, a navodi tužbe se odnose na koncesiju koja je data firmi Komsar Enerdži, sa sjedištem u Kipru, u pitanju je velika investicija od strane Rašida Serdarova, na toj lokaciji navodno, prema falsifikovanoj dokumentaciji koja bi trebala biti predmet istrage, nema uglja, Komsar Enerdži tvrdi da su ulaganja koja su do sada bila prema njihovim dokumentacijama u Ugljeviku blizu 70 miliona KM, i da će tužba ići sigurno u tom smjeru, a realne investicije su bile par miliona KM, znači ulaganja koja su bila za terminal, barake, ograda kojim je ograđen taj dio koji je bio predmet koncesija.

Šta se dešava sa navedenom investicijom, s obzirom na to da se dotični gospodin ne pojavljuje već mjesecima u Ugljeviku, hotel koji je bio takođe otvoren u međuvremenu je zatvoren, radnici su otpušteni, najavljuje se tužba  i postoji li mogućnost da se dobije navedeni ugovor?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR       

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, daje informaciju kako slijedi:

Koncesionar „Comsar Energy Republika Srpska“ d.o.o. Banja Luka  je nosilac koncesije za igradnju TE „Ugljevik 3“, čija je ukupna procijenjena vrijednost investicije 1.061.112.684,00 KM. Koncesionar je također nosilac koncesije za eksploataciju uglja neophodnog za izgradnju termoelektrane, koju je dobio nakon provedenih potrebnih istraživanja i definisanja potrebnih rezervi uglja.

Za izgradnju termoelektrane pribavljena je ekološka dozvola i djelimično odobrenje za gradnju druge i četvrte faze. U 2015. godini obezbjeđen je certifikat o priključku termoelektrane „Ugljevik 3“ od Nezavisnog operatora sistema BiH, a provode se dalje aktivnosti na izradi ostale dokumentacije, prvenstveno rudarskih projekata.

U toku 2016. godine, u cilju zatvaranja finansijske konstrukcije, najveće aktivnosti su se odnosile na pregovore sa strateškim partnerima i potencijalnim kupcima električne energije. Složena situacija na finansijskim tržištima, kao i niske (nepovoljne) cijene električne energije u Evropi su značajno usporile aktivnosti na realizaciji projekta.

Prema planu za 2017. godinu predviđene su aktivnosti na rješavanju preostalih imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanju dozvola za ostale faze izgradnje.

Ovo ministarstvo nema nikakva saznanja u vezi najave tužbe.

 

                                                                                                                                                     MINISTAR

                                                                                                                                                      Petar Đokić

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9