Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Četrnaestoj sjednici, održanoj 9. februara 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Iako je kolega Galić postavio pitanje ministru energetike i rudarstva, a koje se odnosi  na problem Šekovića u kontekstu rekonstrukcije i restrukturiranja elektroprivrede, prije svega, reorganizovanja Elektro Bijeljine, želim i ja postaviti isto pitanje sa namjerom da prethodno  pitanje  pokušam dopuniti i istaći važnost tog problema.

Naime, činjenica je da je na teritoriji koju pokriva Elektro Bijeljina formirano 18 timova, uključujući sve opštine, pa i neke mjesne zajednice, osim Šekovića. Nisam sigurna da li je bilo političkih uticaja, ali sam sasvim sigurna da je bilo, da nisu ispoštovani kriterijumi, kao što je ukupna potrošnja električne energije, dužina elektro mreže, broj trafo stanica i tako dalje.

Pitanje ministru: da li ćete se ozbiljno uključiti u narednom periodu u rješavanje ovog problema?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-30-2/21

Datum: 09.03.2021. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na 14. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09., 10. i 11. februara 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Iako je kolega Galić postavio pitanje ministru energetike i rudarstva, a koje se odnosi na problem Šekovića u kontekstu rekonstrukcije i restrukturiranja elektroprivrede, prije svega, reorganizovanja Elektro Bijeljine, želim i ja postaviti isto pitanje sa namjerom da prethodno pitanje pokušam dopuniti i istaći važnost tog problema.

Naime, činjenica je da je na teritoriji koju pokriva Elektro Bijeljina formirano 18 timova, uključujući sve opštine, pa i neke mjesne zajednice, osim Šekovića. Nisam sigurna da li je bilo političkih uticaja, ali sam sasvim sigurna da je bilo, da nisu ispoštovani kriterijumi, kao što je ukupna potrošnja električne energije, dužina elektro mreže, broj trafo stanica i tako dalje.

Pitanje ministru: da li ćete se ozbiljno uključiti u narednom periodu u rješavanje ovog problema?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane sljedećih privrednih subjekata: MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZEDP „Elektro Bijeljina“ a.d. Bijeljina (akt broj 05.05/011-30/21 od 12.02.2021. godine).

Dobijeni odgovor Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje Vam dostavljamo u cjelosti.

 

 

 MINISTAR

                                                                                                        Petar Đokić

 

 

NAPOMENA: Dobijeni odgovor Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje dostupan u Službi Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

 

 

02.02.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10