Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTRU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

Moje pitanje upućeno ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, iako sam svjesna činjenice da je ovo pitanje prvenstveno u nadležnosti Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara BiH.

Naime, poznato je da su bratunačka i srebrenička opština izrazito  malinarski krajevi, jer se na tom području godišnje proizvode oko 2 do 3.000  tona maline. Do 2015. godine registrovani proizvođači malina imali su mogućnost da sami  prevoze svoje proizvode  preko mosta uz kopiju lične karte  i otvorenu  potvrdu  na srbijanskoj strani, koja se kasnijim prelascima  samo se evidentirale nove količine maline. Od 2015. godine  to pravo je dato samo vlasnicima  velikih hladnjača koji  na taj način ostvaruju enormno visoke zarade. Imajući saznanja  da je različita  praksa na različitim prelazima, moje pitanje je:

Da li ćete ostvariti kontakt sa resornim ministrom Srbije, iznijeti problem i pokušati naći  rješenje?

 

ODGOVOR:

Broj: 12.03.3-011-280/19

Datum:  28.06.2019.

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, na 5. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 11, 12. i 13. juna 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Naime, poznato je da su bratunačka i srebrenička opština izrazito malinarski krajevi, jer se na tom području godišnje proizvode oko 2 do 3.000 tona maline. Do 2015. godine registrovani proizvođači malina imali su mogućnost da sami prevoze svoje proizvode preko mosta uz kopiju lične karte i otvorenu potvrdu na srbijanskoj strani, koja se kasnijim prelascima samo se evidentirale nove količine maline. Od 2015. godine to pravo je dato samo vlasnicima velikih hladnjača koji na taj način ostvaruju enormno visoke zarade. Imajući saznanja da je različita praksa na različitim prelazima: „Da li ćete ostvariti kontakt sa resornim ministrom Srbije, iznijeti problem i pokušati naći rješenje?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i čl. 263 i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

           

Ukupna procijenjena proizvodnja maline za 2019. godinu u Republici Srpskoj je oko 13.000 t, a očekivana vrijednost proizvodnje je oko 42 miliona KM. Dakle, Bratunačka i Srebrenička opština, kao izrazito malinarski krajevi, u ukupnoj proizvodnji učestvuju sa skoro 30%.

Prema sadašnjim kretanjima procijenjenih otkupnih cijena maline roda 2019. godine u regionu - Srbiji (oko 150 din), realno je očekivati otkupnu cijenu u BiH oko 2,50 KM/kg. Uzimajući u obzir da se prošlogodišnja otkupna cijena kretala oko 1,40 KM/kg, procjene otkupljivača su da će ovogodišnja otkupna cijena biti značajno veća u odnosu na prošlu godinu.

 

Tokom 2019. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, realizuje sljedeće podsticajne mjere kao podršku tekućoj proizvodnji:

 

  1. premija za proizvedeno i prodato voće i povrće, do 0,40 KM po kilogramu malina,
  2. regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,60 KM/litru,
  3. podsticajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 30% od vrijednosti investicije (podizanje višegodišnjih za­sa­da, postavljanje protivgradnih mreža, investicije u sortiranje, pakovanje i preradu poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu, tehnološka oprema za prerađivačku industriju, investicije u nabavku opreme za navodnjavanje, investicije u poljoprivrednu mehanizaciju),
  4. podrška sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje, u iznosu do 50% iznosa osiguranja i
  5. finansiranje analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta.

 

Važno je napomenuti da je u prethodnoj godini, samo po osnovu premije za proizvedenu i prodatu malinu, isplaćen iznos od 1.500.000,00 KM, te da su za tekuću godinu planirana i obezbjeđena sredstva za proizvedeno i prodato voće u ukupnom iznosu od  3.000.000,00 KM.

 

Kada je u pitanju carinska politika, opšta pravila i postupci koji se primjenjuju na robu koja se unosi u i iznosi iz carinskog područja Bosne i Hercegovine, uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet, važno je naglasiti da je sve navedeno regulisano Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15) i Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“, broj 24/18). Navedeni akti, propisuju da su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina poljoprivredni, stočarski, pčelarski, hortikulturni i šumski proizvodi dobijeni s posjeda koji se nalazi u pograničnom području susjedne države i koje je u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednih proizvođača iz pograničnog područja Bosne i Hercegovine, kao i priplod i ostali proizvodi dobijeni od stoke porijeklom iz Bosne i Hercegovine koja se zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja nalazi na tim posjedima, zatim sjeme, đubrivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi namijenjeni za korišćenje na posjedu koji se nalazi u carinskom području Bosne i Hercegovine i graniči s drugom državom i koje je u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednih proizvođača koje svoje glavno gazdinstvo imaju u drugoj državi koje graniči s carinskim područjem Bosne i Hercegovine.

 

Uzimajući u obzir postojeće nadležnosti nad spoljnotrgovinskim prometom i mjerama zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, koje su na nivou zajedničkih institucija, prostor za djelovanje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, u pravcu zaštite domaće proizvodnje, je veoma ograničen. Zbog toga je rješavanje pitanja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda identifikovano od strane ministarstva kao jedno od ključnih za zaštitu i unapređenje obima primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade istih.

 

Imajući u vidu sve navedeno, želimo da naglasimo da je na sastanku, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Prof. dr Borisa Pašalića sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede​ Republike Srbije Branislava Nedimovića, održanom u Beogradu 18. juna 2019. godine, razgovarano o ovoj problematici, te usaglašeno da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju uslova kada je u pitanju uvoz i izvoz voća, sa posebnim naglaskom na malinu.

 

 

                                                                                                     M  I  N  I  S  T  A  R

 

                                                                                                                                  Dr Boris Pašalić

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10