Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu pravde, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS-a, postavio je između dvije sjednice, 22. decembra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

 

                Tražim da se dostavi podatak vezano za ''Agenciju za upravljanje oduzetom imovinom'' u sledećem smislu.

                Koliko je oduzete imovine, odnosno sa kojom oduzetom imovinom je Agencija upravljala od njenog formiranja, te šta se radi sa oduzetom imovinom.

                Pored toga, tražim podatak koliko radnika trenutno radi u pomenutoj agenciji.

ODGOVOR:

Broj: 08.040/052-9180/18

Datum: 21.01.2019. godine

     NARODNA SKUPŠTINA  REPUBLIKE SRPSKE

     Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS-a, postavio je između dvije sjednice, 22. decembra 2018. godine, Ministarstvu pravde  poslaničko pitanje:

     „Tražim da se dostavi podatak vezano za Agenciju za upravljanje oduzetom imovinom u sledećem smislu. Koliko je oduzete imovine, odnosno sa kojom oduzetom imovinom je Agencija upravljala od njenog formiranja, te šta se radi sa oduzetom imovinom. Pored toga, tražim podatak koliko radnika trenutno radi u pomenutoj agenciji“.

U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

                                                            O D G O V O R  

Ministarstvo pravde Republike Srpske, u skladu sa članom 80. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske postavljeno poslaničko pitanje uputilo je radi pripremanja odgovora Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom. U tom smislu, dostavljamo odgovor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom kao odgovor na poslaničko pitanje kako slijedi:  

„U periodu od osnivanja (2010. godina) do kraja 2018. godine Agencija za upravljanje oduzetom imovinom upravljala je oduzetom imovinom ukupne vrijednosti 23.429.547,22 KM. Vrijednost privremeno oduzete imovine koja je u ovom periodu predata Agenciji na upravljanje iznosi 21.987.290,38 KM, a vrijednost trajno oduzete imovine koja je u ovom periodu predata Agenciji na upravljanje iznosi 1.442.256,84 KM. Ukupna vrijednost privremeno oduzete imovine koja je vraćena vlasnicima po okončanju postupaka za oduzimanje imovine iznosi 9.764.695,29 KM. Privremeno oduzeta imovina se u postupku upravljanja skladišti, čuva i održava, a troškove čuvanja i održavanja snosi Agencija. Po pravosnažnom okončanju postupaka, a na osnovu pravosnažnih sudskih odluka o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i predmeta krivičnog djela ukupna vrijednost trajno oduzete imovine kojom je upravljala Agencija, zaključno sa danom 31.12.2018. godine iznosi 12.685.547,13 KM. U postupku upravljanja sa trajno oduzetom imovinom u budžet Republike Srpske uplaćeno je novca u iznosu od 517.228,67 KM. Trajno oduzeta imovina kao svojina Republike Srpske, ukupne vrijednosti 11.513.896,02 KM, predata je drugim nadležnim tijelima Republike Srpske na dalje upravljanje (akcije u privrednim društvima, motorna vozila, informatički uređaji, oprema i sl.). Imovina ukupne vrijednosti 10.650,00 KM je po odlukama Vlade Republike Srpske poklonjena drugim pravnim licima od društvenog, odnosno javnog interesa. Za trajno oduzetu pokretnu imovinu ukupne vrijednosti 4.691,08 KM  i trajno oduzetu nepokretnu imovinu ukupne vrijednosti 639.055,16 KM još nisu završene sve potrebne aktivnosti radi donošenja odluka o raspolaganju.

U Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom trenutno je zaposleno 15 radnika.“

 

                    S poštovanjem,

 

                                                                                                                                M I N I S T A R

                                                                                                                                             Anton Kasipović

 

 

 

22.12.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
10