Narodni poslanik Veljko Marić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

 

PITANJE 1:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

                Građani Foče Vas pitaju da li su već stvoreni uslovi za izgradnju puta Šćepan Polje-Brod na Drini?

                Kako Vam je poznato, to je sigurno najneuređenija putna komunikacija u Republici Srpskoj. Pogotovo da je sa graničnim prelazom u susjednu državu Crnu Goru još to daje primjer kako se odnosimo prema tom kraju. Put je progutao nekoliko ljudskih života i sadašnji usovi su kritični.

                Koliko će to negativno uticati na turizam Foče?

 

 

ODGOVOR 1:

Broj: 13.03/011-446/18

Datum: 14.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Veljko Marić na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Građani Foče vas pitaju da li su već stvoreni uslovi za izgradnju puta Šćepan Polje-Brod na Drini?

Kako vam je poznato, to je sigurno najneuređenija putna komunikacija u Republici Srpskoj. Pogotovo da je sa graničnim prelazom u susjednu državu Crnu Goru još to daje primjer kako se odnosimo prema tom kraju. Put je progutao nekoliko ljudskih života i sadašnji uslovi su kritični.

Koliko će to negativno uticati na turizam Foče?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/15), kao i Strategijom transporta Republike Srpske za period 2016- 2030. godina („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/17) i Strategijom razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/16) predviđena je izgradnja magistralnog puta M-18 Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje). Navedenim dokumentima utvrđeno je da je izgradnja ovog puta prioritet broj jedan u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj.

Navedeni projekat rekonstrukcije magistralnog puta obuhvata dionicu magistralnog puta M-18 Foča-Hum u dužini od 20.2 km, a na strani Republike Crne Gore dionicu dužine 25.4 km. Evropska komisija je finansirala iz programa IPA izradu projektne dokumentacije za izgradnju magistralnog puta M-18 Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje) sa međudržavnim mostom. Glavni projekat izgradnje magistralnog puta M-18 Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje) sa međudržavnim mostom isporučen je Javnom preduzeću „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka. Vrijednost projekta je oko 70 miliona Evra.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske pokrenulo je aktivnosti za realizaciju ovog projekta na način da je iniciralo prema Ministarstvu komunikacija i transporta BiH zaključivanje Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18, čija procedura je u toku, kao i inicijativu da se ovaj projekat dijelom finansira iz GSM licence. Takođe, aplicirano je prema WBIF za dodjelu grant sredstava u iznosu 20% za realizaciju ovog projekta. Istovremeno Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka provodi aktivnosti neophodne za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja građevinske dozvole.

Treba naglasiti da je zaključkom broj 04/1-012-2-1840/17 od 24.07.2017. godine Vlada Republike Srpske podržala realizaciju ovog projekta i zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka za realizaciju istog.

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

PITANJE 2:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

                Autoput Doboj-Bijeljina-Beograd, Vardište-Sarajavo, Sarajevo-Tuzla, Brčko-Bijeljina-Beograd.

Brza cesta Bijeljina-Zvornik-Vlasenica su komunikacija u ovom dijelu Republike Srpske. Ja ne vidim nigdje Foču?

                Užasna komunikacija Foča-Šćepan Polje-Nikšić, teška komunikacija Foča-Sarajevo, teška komunikacija Foča-Tjentište-Čemerno, ne vidi preduslove razvoja ovog dijela Srpske, ako se doda Foča-Pljevlja., onda se svi moramo zabrinuti.

ODGOVOR 2:

Broj: 13.03/011-447/18

Datum: 14.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Veljko Marić na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Autoput Doboj-Bijeljina-Beograd, Vardište-Sarajevo, Sarajevo-Tuzla, Brčko-Bijeljina-Beograd.

Brza cesta Bijeljina-Zvornik-Vlasenica su komunikacija u ovom dijelu Republike Srpske. Ja ne vidim nigdje Foču?

Užasna komunikacija Foča-Šćeapan Polje-Nikšić, teška komunikacija Foča-Sarajevo, teška komunikacija Foča-Tjentište-Čemerno, ne vidi preduslove razvoja ovog dijela Srpske, ako se doda Foča-Pljevlja, onda se svi moramo zabrinti.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Strategijom transporta Republike Srpske za period 2016-2030. godina („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/17), Strategijom razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/16), kao i Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/15), planirana je izgradnja sljedećih putnih pravaca:

  1. Izgradnja brzog puta Lukavica-Pale-Sokolac-Rogatica-Višegrad-Vardište u dužini 128 km (Ruta 3) (spoj koridora Vc u BiH i koridora X i XI u Srbiji) – Evropska komisija iz IPA 2012 finansirala je izradu preliminarnih studija i projekata za izgradnju ovog brzog puta. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske je apliciralo kroz IPA 2017 izradu projektne dokumentacije za ovaj brzi put.
  2. Kroz IPA 2011 finansirana je izrada preliminarnih studija i projekata za poboljšanje magistralnog puta M-18 Sarajevo-Foča koje su i isporučene.  Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske je apliciralo kroz IPA 2017 izradu projektne dokumentacije za poboljšanje magistralnog puta M-18 Sarajevo-Foča .
  3. Izgradnja brzog puta Trebinje-Bileća-Gacko-Foča-Miljeno-Ustiprača-Višegrad. Za ovaj projekat ne postoji nikakva tehnička dokumentacija.

Treba naglasiti da je navedenim dokumentima utvrđeno da je rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Foča-Hum sa izgradnjom međudržavnog mosta prioritet broj jedan u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske podržala je zaključkom broj 04/1-012-2-1840/17 od 24.07.2017. godine realizaciju ovog projekta i zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka za realizaciju istog.

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

27.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9