Narodni poslanik Zoran Pologoš predsjednici Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP postavio je na Drugoj sjednici održanoj 3. februara 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Predsjednici

Kada će Vlada RS obezbijediti besplatnu treću vantjelesnu oplodnju radi uspješnijeg liječenja steriliteta?

ODGOVOR:

Broj: 20.03/011-29/15

Datum: 12.02.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 03,04. i 05. februara 2015. godine narodni poslanik Pologoš Zoran poslanik PDP, postavio je poslaničko pitanje koje glasi:

 “Kada će Vlada RS obezbijediti besplatnu treću vantjelesnu oplodnju radi uspješnijeg liječenja steriliteta?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u skladu sa članom 22. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12) kontinuirano prati demografska kretanja u Republici Srpskoj i analizira trenutne mjere koje se primjenjuju a koje se mogu svrstati u domen populacione politike.

 Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/09)  Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira dvije procedure vantjelesne oplodnje, za parove kojima je to jedina mogućnost začeća. S tim u vezi, Ministarstvo porodice, omladine i sporta je iniciralo da lokalne zajednice pruže finansijsku pomoć pri liječenju neplodnosti kod bračnih parova – vantjelesna oplodnja. Povećanje nataliteta je dugoročno pitanje koje se mora rješavati kontinuirano primjenom i pronatalitetne mjere pružanja finansijske pomoći pri liječenju neplodnosti kod bračnih parova u čije rješenje treba da se uključe pored institucije Vlade Republike Srpske i sve lokalne zajednice Republike Srpske.

Iz tog razloga, Ministarstvo porodice, omladine i sporta  vodi bazu podataka o finansiranju ili sufinansiranju treće i naredne procedure medicinski potpomognute (vantjelesne) oplodnje, koja nam omogućava da pratimo  finansiranje trećeg  i narednog pokušaja vantjelesne oplodnje, od strane lokalnih zajednica. U kontekstu navedenog, Vlada Republike Srpske je na osnovu Informacije o učešću lokalnih zajednica u finansiranju vantjelesne oplodnje u 2013. godini donijela Zaključak broj 04/1-012-2-1357/14 od 26.06.2014. godine u kojem se jedinice lokalne samouprave zadužuju da u svojim budžetima za 2015. godinu planiraju sredstva za finansiranje trećeg i narednog pokušaja vantjelesne oplodnje.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                    MINISTRICA

                                                                                                                                                                                                             Dr Jasmina Davidović

 

03.02.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9