Narodni psolanik Aco Stanišić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Aco Stanišić, Klub poslanika DEMOS, postavio je na Šestoj redovnoj sjednici, 2. novembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

U proteklih nekoliko godina svjedoci smo ekspanzije gradnje na Jahorini, kako kada su u pitanju privatne investicije, tako i ulaganja Vlade Republike Srpske i Olimpijskog centra „Jahorina“, koje su Jahorinu podigle u sam vrh zimskih turističkih centara u regiji.

Navedena ekspanzija gradnje i privrednog razvoja dovela je do rasta potrebe za električnom energijom, a samo u naredne dvije godine potrebno je 12 MW nove energije kako bi se zadovoljile potrebe potrošnje na Jahorini.

Od 2019. godine postoje obećanja Elektroprenosa BiH da će graditi dalekovod i trafostanicu jačine 110 KV na Jahorini, čime bi se zadovoljile sve ove potrebe. Do danas se o ovom pitanju ništa nije desilo, sem što je Elektroprenos BiH kupio zemljište za potrebe izgradnje ovih objekata.

Takođe, uz ovaj problem, postoji i problem toga što Jahorina nema obezbjeđeno neophodno rezervno napajanje, a koje bi, takođe, dobila izgradnjom ovih objekata.

Moje pitanje se odnosi na to da li Vi, kao entitetski premijer i član Skupštine Elektroprenosa Bih, imate informaciju o tome u kojoj je trenutno fazi realizacija ovog projekta, te da li svojim autoritetom možte uticati na stavljanje njegove realizacije u prioritet?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-345-3/23

Datum: 30.11.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Aco Stanišić, Klub poslanika DEMOS, postavio je na Šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 2. novembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

U proteklih nekoliko godina svjedoci smo ekspanzije gradnje na Jahorini, kako kada su u pitanju privatne investicije, tako i ulaganja Vlade Republike Srpske i Olimpijskog centra „Jahorina", koje su Jahorinu podigle u sam vrh zimskih turističkih centara u regiji.

Navedena ekspanzija gradnje i privrednog razvoja dovela je do rasta potrebe za električnom energijom, a samo u naredne dvije godine potrebno je 12 MW nove energije kako bi se zadovoljile potrebe potrošnje na Jahorini.

Od 2019. godine postoje obećanja Elektroprenosa BiH da će graditi dalekovod i trafostanicu jačine 110 kV na Jahorini, čime bi se zadovoljile sve ove potrebe. Do danas se o ovom pitanju ništa nije desilo, sem što je Elektroprenos BiH kupio zemljište za potrebe izgradnje ovih objekata.

Takođe, uz ovaj problem, postoji i problem toga što Jahorina nema obezbjeđeno neophodno rezervno napajanje, a koje bi, takođe, dobila izgradnjom ovih objekata.

Moje pitanje se odnosi na to da li Vi, kao entitetski premijer i član Skupštine Elektroprenosa BiH, imate informaciju o tome u kojoj je trenutno fazi realizacija ovog projekta, te da li svojim autoritetom možete uticati na stavljanje njegove realizacije u prioritet?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletne informacije o istom od strane nadležne kompanije za prenos električne energije „Elektroprenos BiH“ (akt broj 05.05/011-345-1/23 od 14.11.2023. godine).

Kopiju dobijenog akta/odgovora „Elektroprenos BiH“  a.d. Banja Luka Vam dostavljamo u prilogu (akt broj 03-17750-2/23 od 23.11.2023. godine).

 

 

  MINISTAR

 

                                                                                     Petar Đokić

 

NAPOMENA: Dokument u prilogu dostuipan u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

02.11.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11