Program stažiranja u NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

Narodna skupština Republike Srpske je u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI) i Univerzitetom u Banja Luci, 2003. godine potpisala Memorandum o razumijevanju, te je tako pokrenut program stažiranja. Od 2006. godine Narodna skupština samostalno vodi ovaj program.

Programom je pružena mogućnost studentima završnih godina i apsolventima čiji studijski programi se odnose na pravo, ekonomiju, političke nauke, filozofiju, istoriju i psihologiju da se kroz aktivnosti definisane ovim programom, upoznaju sa radom najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Srpskoj.

Tokom šest mjeseci stažiranja studenti su aktivno uklјučeni u pripremu sjednica radnih tijela, izradu zapisnika sa sjednica radnih tijela, komparativnu analizu zakona, prikuplјanje informacija koji se tiču akata sa dnevnog reda plenarnih sjednica, te pomoć u organizovanju tematskih sjednica parlamentarnih odbora. Takođe, studenti tokom stažiranja imaju obavezu prisustva predavanjima na temu zakonodavnog procesa u Republici Srpskoj, koja organizuje stručna služba parlamenta. Za studente su organizovane i posjete najznačajnijim institucijama Republike Srpske.

Od pokretanja ovog projekta, pa do danas, u programu je učestvovalo oko 500 studenata.

Pravilnik o stažiranju u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Odluka o izmjeni Pravilnika o stažiranju u Narodnoj skupštini Republike Srpske