Narodna skupština usvojila Odluku o konstatovanju rezultata referenduma o Danu Republike Srpske

Datum: 
07.02.2017 - 10:45

U prvom dijelu 16. redovne sjednice poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas Izvještaj Republičke komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike, te Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji – po hitnom postupku, Zakon o željeznicama, Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj.

Narodna skupština ponovo je donijela i Odluku o konstatovanju rezultata  referenduma održanog 25. septembra 2016. godine i Odluku o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma.

Posebnom Odlukom Narodna skupština je ovlastila Republičku komisiju u dijelu koji se odnosi na učešće u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine do okončanja navedene apelacije, te Zaključak kojim se Vlada Republike Srpske obavezuje da obezbijedi sredstva i pruži punu pravnu zaštitu i podršku članovima Republičke komisije u eventualnim sudskim procesima.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji – po hitnom postupku kojim se predlaže da se rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje novih oružanih listova produžava do 30. juna 2017. godine.

Usvojen je i Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj kojim se  propisuje uvođenje male mature u pisanoj formi.   

Zakon propisuje i da je škola obavezna daformira tim za podršku nadarenim i talentovanim učenicima, te da direktor škole na prijedlog nastavničkog vijeća donosi rješenje o imenovanju i broju članova tima za podršku.  

Po novom Zakonu, direktor nastavnike i stručne saradnike ocjenjuje na kraju školske godine, a rad direktora se ocjenjuje jednom u dvije godine.

Konkurs za direktore osnovnih škola raspisuje školski odbor, a direktora imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Parlament je usvojio i Zakon o željeznicama Republike Srpske koji predviđa da sva željeznička infrastruktura bude upisana kao dobro u opštoj upotrebi, svojini i posjedu Republike Srpske.

Poslanici su usvojili Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske koji je upućen u javnu raspravu koja će se sprovesti u roku od 90 dana.

Ovaj nacrt zakona predviđa uspostavljanje evidencije lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta.

Kao nova mjera bezbjednosti, propisana je mjera – zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama, a propisuje se i da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvšiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor).

Propisana su i krivična djela protiv prava po osnovu rada, a  u odnosu na važeći Krivični zakon, novo krivično djelo je „zlostavljanje na radu“.

U poglavlju XXII (čl. 278. do 298) propisana su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske,  a u odnosu na važeći Krivični zakon, propisana su nova krivična djela – sprečavanje borbe protiv neprijatelja,  služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske.

Poslanici su usvojili i Zakon o hrani, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača i Nacrt zakona o vještacima. Usvojen je i Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju koji se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.  

Narodni poslanici će 16. redovnu sjednicu nastaviti u utorak, 14. februara u 10.00 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 16. redovne sjednice:

12. Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

13. Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

14. Nacrt zakona o rudarstvu;

15. Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“;

16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima; 

17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

18. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenim komorama;

19. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

20.  Prijedlog strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;

21. Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. godine – „Znanje za razvoj“;

22. Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026.;

23. Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine;

24. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2017. godinu;

25. Izvještaj Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova o poslovanju za 2015. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

26. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;

27. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;

28. Informacija o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;

29. Izbor i imenovanja.