Održana konsultativna radionica o poslovima Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju na putu zemlje ka Evropskoj uniji

Datum: 
26.02.2020 - 11:15

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je, u okviru projekta Evropske unije  „Podrška Evropske unije parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija”, održana konsultativna radionica u vezi sa predstojećim poslovima skupštinskog Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju u procesu evropske integracije zemlje.

Tokom radionice, kojoj su prisustvovali predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Igor Crnadak i članovi Odbora Vanja Bajić i Siniša Bundalo, zastupnik u Hrvatskom saboru Joško Klisović govorio je o iskustvima Republike Hrvatske iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, dok je savjetnik pregovaračkog tima za pristupanje Republike Srbije EU Peter Močari predstavio iskustva Srbije u ovom procesu.

Cilj konsultativne radionice bio je da se članovi nadleženog skupštinskog Odbora informišu o najnovijim razvojima događaja u Evropskoj uniji, te da se upoznaju sa najboljim iskustvima i praksom komisija za evropske integracije iz zemalja prethodnih kandidata za članstvo u EU.

Klisović je, ovom prilikom, govorio perspektivi proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana na osnovu programa i prioriteta predsjedanja Hrvatske, sa posebnim osvrtom na politiku i strategiju proširenja, metodologiju pretpristupnih pregovora i ulozi Hrvatskog sabora, odnosno Odbora za evropske integracije i Odbora za spoljnu politiku.

Močari je članove Odbora informisao o najnovijim iskustvima u vezi sa pregovorima o pristupanju EU i komunikaciji Evropske komisije o novoj metodologiji proširenja Unije, sa posebnim naglaskom na saopštenje Evropske komisije „Unapređenje pristupnog procesa – vjerodostojna perspektiva EU za Zapadni Balkan” od 5. februara 2020. godine i shvatanjima ovog dokumenta u zemljama članicama EU.

Tokom radionice, kao primjer je naveo uporedni proces pristupanja EU Estonije i Republike Srbije.