Raspored sjednica skupštinskih odbora i radnih tijela za pripremu 13. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
26.11.2020 - 15:15

Obavještavamo vas da će se u okviru pripreme Trinaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održati po sljedećem redosljedu, i to: 

Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 30. novembra 2020. godine u 12.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).
Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Trinaestu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 30. novembra 2020. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Trinaeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

Izvještaj o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila;
Prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o faktoringu;
Izvještaji po osnovu Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj:
a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu;

b) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine. 

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 30. novembra 2020. godine u 14.00 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Velika sala).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Trinaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

  1. Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka  u kulturi.

Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće  sjednicu u ponedjeljak 30. novembra 2020. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Trinaeste redovne sjednice, a koji je  u nadležnosti Odbora:

Prijedlog zakona o faktoringu. 

Administrativna komisija održaće sjednicu u ponedjeljak, 30. novembra 2020. godine u 15.00 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Velika sala).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Trinaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

Prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku. 

Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja održaće sjednicu u ponedjeljak, 30. novembra 2020. godine u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Trinaeste redovne redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

Prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku. 

Odbor za reviziju održaće sjednicu u utorak, 1. decembra 2020. godine u 9.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (sala 51).
Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Trinaeste redovne  sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

Prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom  postupku.

Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 30. novembra 2020. godine, sa početkom u 16,30 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

           Odbor će razmatrati sljedeće tačke: 

Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama - po hitnom postupku;
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama - po hitnom postupku.