Закључци

Нпр. 15.07.2024
Нпр. 15.07.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
Закључци број 01-195/05 41/05 06.04.2005
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 107/18 19.11.2018
Закључке у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључка о усвајању Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године 17/16 18.02.2016
Закључак у вези финансијског извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, за период 1.1.-31.12.2013. године 15/15 18.02.2015
Закључак у вези усвајања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Репубике Српске о раду за 2017. годину 16/19 14.02.2019
Закључак у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим установама у Републици Српској 21.10.2021
Закључак у вези са уставним положајем Републике Српске и заштитом њених интереса на нивоу заједничких институција БиХ 90/15 21.10.2015
Закључак у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак у вези са Ребалансом Буџета Републике Српске за 2015. годину 103/15 04.12.2015

Pages