Закључак број: 01-1060/11

Верзија за штампањеPDF верзија
71/11
30.06.2011

Закључак број: 01-1060/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Извјештаја о стању у банкарском систему Републике Српске, за период 01.01. 2010 – 31.12.2010. године, Народна скупштина Републике Српске на Осмој сједници, одржаној 30. јуна 2011. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске, за период 01.01. 2010 – 31.12.2010. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1060/11

Датум: 30. јун 2011. године