Закључак број: 01-1096/07

Верзија за штампањеPDF верзија
60/07
26.06.2007

Закључак број: 01-1096/07

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 176., 181. став 1. и 2. и 250. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Информације о мјерама Владе Републике Српске у вези са подручјем општине Сребреница, Народна скупштина Републике Српске на Дванаестој сједници, одржаној 26. јуна 2007. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о мјерама Владе Републике Српске у вези са подручјем општине Сребреница.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1096/07

Датум: 26. јун 2007. године