Закључак број: 01-1166/10

Верзија за штампањеPDF верзија
92/10
07.09.2010

Закључак број: 01-1166/10

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2009. годину, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет осмој сједници, одржаној 07. септембра 2010. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2009. годину.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1166/10

Датум: 07. септембар 2010. године