Закључак број: 01-1167/10

Верзија за штампањеPDF верзија
92/10
07.09.2010

Закључак број: 01-1167/10

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Годишњег извјештаја Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2009. годину, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет осмој сједници, одржаној 07. септембра 2010. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине да приликом предлагања именовања у правосудне органе Босне и Херцеговине (Суд и Тужилаштво Босне и Херцеговине), поред националне обавезно испоштује и ентитетску заступљеност, а у циљу стварања климе пуног повјерења у процесуирању свих предмета.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1167 /10

Датум: 07. септембар 2010. године