Закључак број: 01-117/09

Верзија за штампањеPDF верзија
10/09
29.01.2009

Закључак број: 01-117/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о стању у области културе, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет и шестој сједници, одржаној 29. јануара 2009. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

2008. година је била веома успјешна за област културе и умјетности. Значајне манифестације, музичке, филмске, позоришне, ликовне и остале, међународна признања за умјетнике и програме установа културе, омогућили су грађанима Републике Српске виши ниво задовољавања културних потреба.

Ови резултати обавезују све институције Републике Српске да омогуће даљи наставак позитивних трендова из области културе и умјетности.

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Министарство просвјете и културе да припреми Стратегију развоја културе у Републици Српској за период од 2009-2014. године и предложи Народној скупштини на усвајање.
  2. Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство просвјете и културе да у што краћем временском периоду предложи Програм уређења Спомен-подручја Доња Градина, Народној скупштини Републике Српске на усвајање, како би на стручно-научној основи валоризовали један тежак и стравичан период историје и омогућили свима да сазнају истину о геноциду чија су свједочанства у Доњој Градини.
  3. Народна скупштина Републике Српске задужује Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа да изради елеборат о археолошком налазишту Римски муниципијум у Скеланима, као културног добра од значаја за Републику Српску.
  4. Приликом планирања и предлагања Буџета Републике Српске за наредни период сукцесивно повећавати средства намјењена култури.
  5. Установљена Институција конкурса за све програме у култури које подржава Министарство просвјете и културе, показала је добре резултате и са таквом праксом у наредном периоду треба наставити како би квалитет дошао до изражаја.
  6. Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство просвјете и културе да врши мониторинг и евалуацију подржаних пројеката са аспекта утрошених финансијских средстава.
  7. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-117/09

Датум: 29. јануар 2009. године