Закључак број: 01-1205/11

Верзија за штампањеPDF верзија
78/11
20.07.2011

Закључак број: 01-1205/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 269. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број:31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Деветој сједници одржаној 20. јула 2011. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да, у року од 90 дана, Народној скупштини Републике Српске поднесе Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске, у дијелу који се односи на материју регулисану чланом 61. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/06).
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1205/11

Датум: 20. јул 2011. године