Закључак број: 01-1207/11

Верзија за штампањеPDF верзија
78/11
20.07.2011

Закључак број: 01-1207/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Информације о спровођењу члана 3. Закона о локалној самоуправи (01.01-31.12.2010. године), Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, одржаној 20. јула 2011. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о спровођењу члана 3. Закона о локалној самоуправи (01.01-31.12.2010. године).
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1207/11

Датум: 20. јул 2011. године