Закључак број: 01-1228/08

Верзија за штампањеPDF верзија
73/08
17.07.2008

Закључак број: 01-1228/08

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 17. јула 2008. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство саобраћаја и веза, да у циљу побољшања нивоа безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, путем Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' у року три године изврши реконструкцију свих дионица означених као ''црна тачка''.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1228 /08

Датум: 17. јул 2008. године Број службеног гласника: 73/08