Закључак број: 01-1261/09

Верзија за штампањеPDF верзија
86/09
09.09.2009

Закључак број: 01-1261/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Извјештаја о стању и управљању републичким робним резервама за период 01.01. до 31.12.2008. године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 9. септембра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о стању и управљању републичким робним резервама за период 01.01. до 31.12.2008. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1261/09

Датум: 9. септембар 2009. године