Закључак број: 01-1263/09

Верзија за штампањеPDF верзија
86/09
10.09.2009

Закључак број: 01-1263/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о реализацији пројеката који се финансирају из средстава економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске 2007-2010. за период јули 2008 - јуни 2009. године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 10. септембра 2009. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина налаже Влади Републике Српске, с обзиром да је реализација Развојног програма Републике Српске планирана у динамици 2007-2010. године, те да се још није почело са коришћењем средстава планираних за реформу пензијско-инвалидског система, да у року од 60 дана извјести Народну скупштину Републике Српске о динамици реализације Стратегије реформе пензијског система у Републици Српској, те да, сходно томе, предложи моделе коришћења средстава планираних за те намјене.
  2. Народна скупштина Републике Српске налаже Влади Републике Српске, имајући у виду негативне ефекте прелијевања свјетске финансијске кризе у реални сектор у Републици Српској, да у оквиру привредно-развојног програма повећа износ за корпоративно реструктурирање, те да се средства за ове намјене користе за подршку привредном и финансијском сектору у складу са усвојеним Мјерама Владе Републике Српске за ублажавање негативних ефеката свјетске економске кризе на Републику Српску.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1263/09

Датум: 10. септембар 2009. године