Закључак број: 01-1264/09

Верзија за штампањеPDF верзија
86/09
10.09.2009

Закључак број: 01-1264/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о извршеној анализи примјене постојећег Закона о пољопривредном земљишту и анализи реализације средстава која се законом издвајају у Буџет Републике Српске у виду накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 10. септембра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о извршеној анализи примјене постојећег Закона о пољопривредном земљишту и анализи реализације средстава која се законом издвајају у Буџет Републике Српске у виду накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1264/09

Датум: 10. септембар 2009. године