Закључак број: 01-135/09

Верзија за штампањеPDF верзија
29.01.2009

Закључак број: 01-135/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о стању у области културе, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет и шестој сједници, одржаној 29. јануара 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске, да преиспита и предложи начин утврђивања и добијања статуса организације од посебног значаја у области културе.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 135/09

Датум: 29. јануар 2009. године