Закључак број: 01-1373/09

Верзија за штампањеPDF верзија
90/09
25.09.2009

Закључак број: 01-1373/09

На основу члана 70. став 1. тачке 2. Устава Републике Српске, члана 183., 188. став 1. и 2. и 272. Пословника Народне скупштине Републике Српске – пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет трећој сједници одржаној 25. септембра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске, да у року од 30 дана, Народној скупштини Републике Српске поднесе Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима, у дијелу који се односи на материју регулисану чланом 6. Закона о нотарима.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1373/09

Датум: 25. септембар 2009. године