Закључак број: 01-1376/06

Верзија за штампањеPDF верзија
118/06
09.11.2006

Закључак број: 01-1376/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176. и 181. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 99/06) а након разматрања иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске на Конститутивној сједници, одржаној 9. новембра 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Задужују се политичке странке или сваки посланик у Народној скупштини Републике Српске да до 17. новембра 2006. године, до 12,00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
  2. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да предложене листе кандидата српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у што краћем року прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херцеговине на поступак потврђивања и овјере.
  3. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, након потврђивања и овјере листā кандидата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, у што краћем року, припреми процедуру за избор српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
  4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01- 1376 /06

Датум: 9. новембар 2006. године