Закључак број: 01-1390/09

Верзија за штампањеPDF верзија
91/09
29.09.2009

Закључак број: 01-1390/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183. и 188. Пословника Народне скупштине Републике Српске -пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања тачке дневног реда ''Утврђивање става Народне скупштине Републике Српске поводом раније наметнутих одлука од стране високих представника у Босни и Херцеговини, о смјени већег броја лица у Републици Српској'', Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет трећој сједници одржаној 29. септембра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од високог представника у Босни и Херцеговини да ОДМАХ стави ван снаге раније наметнуте одлуке високих представника, о смјени већег броја лица, којима су наведеним одлукама одузета основна људска, грађанска и политичка права и слободе загарантована Уставом и Европском конвецијом о људским правима и слободама.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1390/09

Датум:29. септембар 2009. године