Закључак број: 01-1410/09

Верзија за штампањеPDF верзија
92/09
01.10.2009

Закључак број: 01-1410/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Консолидованог извјештаја о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01-30.06.2009. године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 1. октобра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01-30.06.2009. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1410/09

Датум: 01. октобар 2009. године