Закључак број: 01-1412/09

Верзија за штампањеPDF верзија
92/09
02.10.2009

Закључак број: 01-1412/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Извјештаја о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.04.2009. године до 30.06.2009. године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 2. октобра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.04.2009. године до 30.06.2009. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1412/09

Датум: 02. октобар 2009. године