Закључак број: 01-1463/11

Верзија за штампањеPDF верзија
101/11
29.09.2011

Закључак број: 01-1463/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Годишњег извјештаја за област малих и средњих предузећа и занатско-предузетничку дјелатност у Републици Српској за 2010. годину, Народна скупштина Републике Српске на Десетој сједници, одржаној 29. септембра 2011. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа и занатско-предузетничку дјелатност у Републици Српској за 2010. годину.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1463/11

Датум: 29. септембар 2011. године