Закључак број: 01-1464/11

Верзија за штампањеPDF верзија
101/11
29.09.2011

Закључак број: 01-1464/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Извјештаја о релазицији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица, за период 01.01 – 30.06.2011. године, Народна скупштина Републике Српске на Десетој сједници, одржаној 29. септембра 2011. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о релазицији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица, за период 01.01 – 30.06.2011. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1464/11

Датум: 29. септембар 2011. године