Закључак број: 01-1517/10

Верзија за штампањеPDF верзија
136/10
08.12.2010

Закључак број: 01-1517/10

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске, за период 01.01-30.06.2010. године, Народна скупштина Републике Српске на Трећој сједници, одржаној 08. децембра 2010. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске, за период 01.01-30.06.2010. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1517/10

Датум: 08. децембар 2010. године