Закључак број: 01-215/06

Верзија за штампањеPDF верзија
29/06
16.03.2006

Закључак број: 01-215/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., члана 179. став 1. и 2. и члана 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Извјештаја Одбора за привреду и финансије Народне скупштине Републике Српске о разматрању Извјештаја Главног ревизора о обављеној ревизији консолидованих извјештаја Буџета Републике Српске и буџетских корисника за период 01.01.-31.12.2004. године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 16. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Одбора за привреду и финансије Народне скупштине Републике Српске о разматрању Извјештаја Главног ревизора о обављеној ревизији консолидованих извјештаја Буџета Републике Српске и буџетских корисника за период 01.01.-31.12.2004. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-215/06

Датум: 16. март 2006. године