Закључак број: 01-376/06

Верзија за штампањеPDF верзија
37/06
05.04.2006

Закључак број: 01-376/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о трговини, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет петој посебној сједници, одржаној 05. априла 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да припреми одговарајуће прописе, који ће омогућити једноставнију и бржу процедуру за регистровање сједишта предузећа и његових радних јединица, да их припреми и предложи Народној скупштини Републике Српске, у што краћем року.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 376/06

Датум: 05. април 2006. године