Закључак број: 01-377/06

Верзија за штампањеPDF верзија
37/06
06.04.2006

Закључак број: 01-377/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), Народна скупштина Републике Српске на Тридесет петој посебној сједници, одржаној 06. априла 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да изврши равномјеран, на регионалном принципу заснован, распоред сједишта Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и новооснованих фондова:

  • Фонда за реституцију Републике Српске;
  • Фонда за развој и запошљавање Републике Српске;
  • Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске;
  • Фонда становања Републике Српске;
  • Акцијског фонда Републике Српске и угради их у одговарајуће приједлоге закона.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 377/06

Датум: 06. април 2006. године