Закључак број: 01-378/06

Верзија за штампањеPDF верзија
37/06
06.04.2006

Закључак број: 01-378/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога закона о финансијском реструктуирању дуга предузећа са већинским учешћем државног капитала који је предмет приватизације, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет петој посебној сједници, одржаној 06. априла 2006. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да за засједање Народне скупштине Републике Српске у јуну, припреми Информацију о укупном стању дугова у свим предузећима у којима постоји државни капитал, а која нису била обухваћена анализом са 31.12.2005. године, и да тим поводом утврди и Народној скупштини Републике Српске предложи мјере за њихово рјешавање.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-378/06

Датум: 06. април 2006. године