Закључак број: 01-379/06

Верзија за штампањеPDF верзија
37/06
06.04.2006

Закључак број: 01-379/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Нацрта закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет петој посебној сједници, одржаној 06. априла 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да у року од 90 дана поднесе извјештај Народној скупштини Републике Српске о стању некретнина и потраживањима у власништву Републике Српске.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 379/06

Датум: 06. април 2006. године