Закључак број: 01-380/06

Верзија за штампањеPDF верзија
37/06
06.04.2006

Закључак број: 01-380/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Нацрта закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет петој посебној сједници, одржаној 06. априла 2006. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да најкасније у року од 90 дана, Народној скупштини Републике Српске припреми информацију које су некретнине и потраживања из пасивног подбиланса банака и предузећа до сада продате, по којој цијени, коме и од стране кога у Републици Српској.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 380 /06

Датум: 06. април 2006. године