Закључак број: 01-381/06

Верзија за штампањеPDF верзија
37/06
05.04.2006

Закључак број: 01-381/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет петој посебној сједници, одржаној 05. априла 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске сугерише Влади Републике Српске, да обезбиједи средства за рад повремених судија, који су изабрани на те функције средином прошле године.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 381 /06

Датум: 05. април 2006. године