Закључак број: 01-597/06

Верзија за штампањеPDF верзија
53/06
16.05.2006

Закључак број: 01-597/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Информацијe о поступању МУП-а Републике Српске по извјештајима Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о обављеним контролама пословања за 2003. и 2004. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет четвртој сједници, одржаној 16. маја 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о поступању Министарства унутрашњих послова Републике Српске по извјештајима Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о обављеним контролама пословања за 2003. и 2004. годину.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-597/06

Датум: 16. мај 2006. године